973/2020

Helsingissä 9.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1453/2019) 3 ja 7 § seuraavasti:

3 §
Muut omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Muita kuin kiinteämaksuisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenne- ja viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat:

1) luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva-akkreditointi;

2) salaustuotteiden, muiden tietoturvatuotteiden ja tietoliikenneyhteyksiä hyödyntävien tuotteiden turvallisuuden tason arviointi;

3) viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointi ja siihen liittyvä toimitilojen tietoturvallisuuden arviointi sekä todistuksen antaminen;

4) tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntään liittyvät toimenpiteet;

5) valtiovarainministeriön pyytämä tietojärjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen turvallisuutta koskeva selvitys;

6) sähkömagneettiseen hajasäteilyyn liittyvä arviointi; ja

7) luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvä neuvontapalvelu.

7 §
Verkkotunnusmaksut

Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa 295 §:ssä tarkoitetun verkkotunnuksen merkitsemisestä ja merkinnän uudistamisesta peritään seuraavat verkkotunnusmaksut

1) merkitseminen ja uudistaminen yhdeksi vuodeksi 9 euroa;

2) merkitseminen ja uudistaminen kahdeksi vuodeksi 18 euroa;

3) merkitseminen ja uudistaminen kolmeksi vuodeksi 27 euroa;

4) merkitseminen ja uudistaminen neljäksi vuodeksi 36 euroa;

5) merkitseminen ja uudistaminen viideksi vuodeksi 45 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteista ja maksuista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireilletulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 9.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.