948/2020

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) nimike sekä 9 ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksessa 2/2017 ja 12 § asetuksessa 371/2020, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus audiovisuaalisista palveluista

9 §

Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuva ohjelmatuntikohtainen laskennallinen viitekustannus on:

1) äänen liittämisestä ohjelmistoihin 70 euroa;

2) tekstityksen liittämisestä suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin 440 euroa.

12 §

Ohjelmistoon kuuluvien suorana lähetyksenä lähetettävien alueuutisten tekstityspalvelu voidaan toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön kannalta tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kuluessa suorasta lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua tilausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian.

Mitä 1 momentissa säädetään alueuutisista, sovelletaan kaikkiin ohjelmistoon kuuluviin suoriin lähetyksiin 31 päivään joulukuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Johtava asiantuntija
Päivi-Maria Virta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.