946/2020

Helsingissä 10.12.2020

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (565/2013) 2 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa (150/2018), seuraavasti:

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnassa on kaksi pysyvää asiantuntijaa.


Neuvottelukunnan muiden jäsenten tulee edustaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviin eläimiin ja niiden hyvinvointiin sekä näiden eläinten käyttöön ja korvaamiseen liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä kahden tulee edustaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta, yhden teollisuutta, yhden tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä koskevaa asiantuntemusta, yhden eläinlääketieteellistä asiantuntemusta, yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, kahden eläinten käyttöä korvaavia menetelmiä koskevaa asiantuntemusta, yhden eläinten tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden eläinten pitoa koskevaa etiikkaa tai yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja yhden Etelä-Suomen tai Itä-Suomen aluehallintovirastoa. Maa- ja metsätalousministeriön edustaja ja eläinsuojeluasiamies toimivat neuvottelukunnan pysyvinä asiantuntijoina.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 10.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.