929/2020

Helsingissä 3.12.2020

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (669/2017) 3, 4, 8, 9 § ja 10 §:n 1 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta seuraavasti:

1 §
Maitotuotteet

Yritykset, jotka valmistavat tai jalostavat ja myyvät markkinoille maitotuotteita, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon myyntimäärät ja myyntihinnat seuraavien tuotteiden osalta:


5) kulutukseen tarkoitettu pastöroitu kevytmaito, joka sisältää rasvaa 1,5–1,8 prosenttia (1 litran pakkaus);

6) pastöroitu kerma, joka sisältää rasvaa vähintään 30 prosenttia (20 kilon pakkaus).


3 §
Siipikarjanliha

Siipikarjanlihan teurastamot ovat velvollisia ilmoittamaan edellisellä viikolla teurastettujen kokonaisten broilerien, broilerien rintafileiden ja koipi-reisipalojen myyntihinnat tehtaalla ilman rahtia (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kappaleina ja kiloina.

4 §
Kananmunat

Munien pakkaamot, jotka myyvät kanamunia yli miljoona kiloa vuodessa, ovat velvollisia ilmoittamaan edellisen viikon keskimääräiset myyntihinnat (euroa/100 kiloa) sekä myyntimäärät kiloina A-luokan L- ja M- kokoluokkaan kuuluvista munista tuotantotavoittain eriteltynä.

8 §
Sokeri

Sokerin tuottajat ja puhdistamot ovat velvollisia ilmoittamaan:

1) sokerin hintojen painotetut keskiarvot sekä vastaavat kokonaismäärät ja painotetut keskihajonnat kuukausittain 15. päivään mennessä;

2) varastoissa jokaisen kuukauden lopussa olevat sokerin tuotantomäärät kuukausittain 15. päivään mennessä;

3) edellisenä markkinointivuonna myydyn sokerin määrä jaoteltuna kohteen mukaan vuosittain 15. marraskuuta mennessä.

Sokerin tuottajat ovat velvollisia ilmoittamaan:

1) sokerijuurikkaan painotettu keskihinta edellisinä markkinointivuosina sekä vastaavat kokonaismäärät vuosittain 15. päivänä kesäkuuta mennessä;

2) kuluvan markkinointivuoden sokerijuurikasalan ja arvion seuraavalle markkinointivuodelle kuluvan markkinointivuoden 15. toukokuuta mennessä;

3) sokerin ja melassin tuotannon määrä edellisenä markkinointivuonna vuosittain 15. marraskuuta mennessä sekä arvion sokerintuotannosta kuluvana markkinointivuonna vuosittain 15. marraskuuta ja 15. maaliskuuta mennessä;

4) toimialakohtaisten sopimusten sekä kollektiivisten arvonjakamislausekkeiden sisällön vuosittain 15. syyskuuta mennessä.

Tiedot on ilmoitettava sen sisältöisinä kuin niistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185, jäljempänä ilmoitusasetus, liitteen II kohdassa 3 ja liitteen III kohdassa 2.

9 §
Etyylialkoholi

Etyylialkoholia tuottavat ja maahantuovat toimijat ovat velvollisia ilmoittamaan etyylialkoholiin liittyvät tiedot sen sisältöisinä siten kuin niistä säädetään ilmoitusasetuksen liitteen III kohdassa 10.

Ilmoitusasetuksen liitteen III kohdan 10 mukaiset tiedot on ilmoitettava vuosittain 31. tammikuuta mennessä.

10 §
Tietojen ilmoittaminen

Hintaselvityksen antamisesta vastaavan toimijan on toimitettava 1–7 §:ssä tarkoitetut tiedot Luonnonvarakeskukselle. Sokeria koskevat 8 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Ruokavirastolle. Etyylialkoholia koskevat 9 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 3.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.