926/2020

Helsingissä 25.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilasvakuutuslain (948/2019) 24 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Pääoma-arvo

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, otetaan potilasvakuutuslain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettua pääoma-arvoa laskettaessa huomioon jatkuvan korvauksen vuotuinen perusmäärä ennen korvauksensaajan vanhuuseläkeikää ja jatkuvan korvauksen vuotuinen perusmäärä vanhuuseläkeiän jälkeen. Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, otetaan pääoma-arvoa laskettaessa huomioon korvauksensaajan saaman jatkuvan korvauksen vuotuinen perusmäärä. Perusmäärien lisäksi otetaan huomion perusmäärään lain eräiden potilasvaninkokorvausten sitomisesta palkkatasoon (255/1987) ja potilasvakuutuslain 28 §:n perusteella tehdyt korotukset liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, lasketaan potilasvakuutuslain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo liitteen 1 kaavalla (9). Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, lasketaan potilasvakuutuslain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo liitteen 1 kaavalla (10).

2 §
Korkokanta

Laskennassa käytettävä korkokanta on 2 prosenttia.

3 §
Kuolevuus ja uudelleenavioituvuus

Laskennassa käytettävä malli kuolevuudelle ja lesken uudelleenavioituvuudelle esitetään liitteessä 1.

4 §
Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävät pääomakertoimet perustuvat kuukausittain etukäteen maksettavaan suoritukseen henkilön kuolemaan saakka.

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, lasketaan kaksi pääomakerrointa. Toinen pääomakerroin lasketaan iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi ja toinen pääomakerroin iässä, jossa korvauksensaaja saavuttaa vanhuus-eläkeiän.

Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, lasketaan pääomakerroin iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi.

Pääomakertoimet lasketaan liitteen 1 kaavalla (6).

5 §
Jakojärjestelmään kohdistettava osuus kertakorvauksesta

Potilasvakuutuslain 48 §:ssä tarkoitettuun jakojärjestelmään kohdentuva osuus 1 §:n mukaisesta pääoma-arvosta saadaan liitteen 1 kaavalla (11).

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tätä asetusta sovelletaan potilasvakuutuslain 24 §:n 4 momentin mukaiseen korvaukseen, joka muutetaan jatkuvana maksettavasta korvauksesta kertakorvaukseksi 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen.

Helsingissä 25.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Liite 1: STMa potilasvakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.