925/2020

Helsingissä 25.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain (460/2016) 34 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Pääoma-arvo

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, otetaan liikennevakuutuslain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettua pääoma-arvoa laskettaessa huomioon eläkkeen vuotuinen perusmäärä ennen korvauksensaajan vanhuuseläkeikää ja eläkkeen vuotuinen perusmäärä vanhuuseläkeiän jälkeen. Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, otetaan pääoma-arvoa laskettaessa huomioon korvauksensaajan saaman eläkkeen vuotuinen perusmäärä. Perusmäärien lisäksi otetaan huomion perusmäärään lain eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon (875/1971) ja liikennevakuutuslain 35 §:n perusteella tehdyt korotukset liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, lasketaan liikennevakuutuslain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo liitteen 1 kaavalla (9). Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, lasketaan liikennevakuutuslain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo liitteen 1 kaavalla (10).

2 §
Korkokanta

Laskennassa käytettävä korkokanta on 2 prosenttia.

3 §
Kuolevuus ja uudelleenavioituvuus

Laskennassa käytettävä malli kuolevuudelle ja lesken uudelleenavioituvuudelle esitetään liitteessä 1.

4 §
Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävät pääomakertoimet perustuvat kuukausittain etukäteen maksettavaan suoritukseen henkilön kuolemaan saakka.

Jos korvauksensaaja ei ole saavuttanut vanhuuseläkeikää ennen hetkeä, jolloin jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi, lasketaan kaksi pääomakerrointa. Toinen pääomakerroin lasketaan iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi ja toinen pääomakerroin iässä, jossa korvauksensaaja saavuttaa vanhuuseläkeiän.

Jos korvauksensaaja on saavuttanut vanhuuseläkeiän, lasketaan pääomakerroin iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi.

Pääomakertoimet lasketaan liitteen 1 kaavalla (6).

5 §
Jakojärjestelmään kohdistettava osuus kertakorvauksesta

Liikennevakuutuslain 75 §:ssä tarkoitettuun jakojärjestelmään kohdentuva osuus 1 §:n mukaisesta pääoma-arvosta saadaan liitteen 1 kaavalla (11).

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä joulukuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan liikennevakuutuslain 34 §:n 3 momentin mukaiseen korvaukseen, joka muutetaan jatkuvana maksettavasta korvauksesta kertakorvaukseksi 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1384/2016).

Helsingissä 25.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Liite 1: STMa liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.