924/2020

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 6/2020, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä marraskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään maaliskuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla ( https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-rautatiekuljetukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.
Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-rautatiekuljetukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.