919/2020

Helsingissä 2.12.2020

Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 33/2015:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sakon muuntorangaistuksen ja enintään kuuden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon ryhtymiseen, kun täytäntöönpanon rajoittaminen on perusteltua yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi enintään 3 päivään maaliskuuta 2021.

2 §
Sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon siirto

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 36 §:n 2 momentista poiketen sakon muuntorangaistuksen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan 1 §:ssä tarkoitettuna aikana.

Vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:stä poiketen enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan 1 §:ssä tarkoitettuna aikana.

Sakon muuntorangaistukseen tai enintään kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei saa määrätä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 36 §:n 3 momentissa tai vankeuslain 2 luvun 2 a §:ssä tarkoitetun etsintäkuulutuksen nojalla toimitettavaksi vankilaan 1 §:ssä tarkoitettuna aikana.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske vankilassa jo oleville tutkintavangeille tai rangaistusta suorittaville vangeille täytäntöön pantaviksi tulevia rangaistuksia eikä tutkinta-arestiin määrätylle täytäntöön pantavaksi tulevaa rangaistusta.

3 §
Rajoituksista huolimatta täytäntöön pantavat rangaistukset

Rangaistuksen täytäntöönpanoon on 2 §:ssä säädetystä huolimatta ryhdyttävä, jos täytäntöönpanon aloittaminen muuten siirtyisi yli kahdeksan kuukautta siitä, kun tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2020 ja on voimassa 3 päivään maaliskuuta 2021.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa määrättyyn 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun ilmoittautumisajankohtaan.

Helsingissä 2.12.2020

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Osastopäällikkö
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.