893/2020

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

Verohallinnon päätös sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista

Verohallinto on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 26 b §:n 1 momentin sellaisena kuin se on laissa 768/2020 nojalla päättänyt:

1 §
Velvollisuus antaa tiedot

Sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan ja verottoman sähkövarastonpitäjän on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti Verohallinnolle tiedot sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (sähköverolain) 4 §:n 2 momentin mukaisista, kalenterivuoden aikana tapahtuneista sähkön luovutuksista.

Myös sen, joka luovuttaa mainittua sähköä edelleen muille toimijoille käytettäväksi alemman veroluokan tarkoitukseen, on annettava vuosittain Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat edellä mainitut tiedot.

Tiedot on annettava viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä.

2 §
Annettavat tiedot

Annettavat tiedot ovat:

1) yrityksen nimi;

2) Y-tunnus;

3) kalenterivuoden aikana luovutetun II veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina;

4) tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa ollut kyse sähköverolain 2 §:n 6 kohdassa määritellystä teollisessa toiminnassa käytetystä sähköstä vai 2 §:n 6 a kohdassa määritellystä konesalitoiminnassa käytetystä sähköstä ja

5) tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa kyse sähköverolain 6 §:n mukaisesta sähkön kulutukseen luovutuksesta, vai II veroluokalla hankitun sähkön edelleen luovuttamisesta.

3 §
Tietojen antotapa

Tiedot on annettava sähköisesti. Verohallinto voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen tiedot on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperisena tiedot annetaan Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

4 §
Tietojen allekirjoittaminen

Annettavat tiedot on allekirjoitettava.

Sähköisesti annettavat tiedot täyttävät allekirjoitusvaatimuksen, jos ne on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Johtava asiantuntija
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.