819/2020

Helsingissä 19.11.2020

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 23 §:n 2 momentin ja 24 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 2 momentti laissa 535/2019 ja 24 §:n 4 momentti laissa 1342/2016:

1 §
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentti

Vakuutetulta vuonna 2021 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14, 16–19 ja 19 a §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.

Jos vakuutettu saa muuta kuin sairausvakuutuslain 18 luvun 15–18 §:ssä tarkoitettua ansiotuloa, häneltä peritään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 1,65 prosenttia.

2 §
Sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuprosentti

Palkansaajalta ja yrittäjältä vuonna 2021 perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, sekä muusta sairausvakuutuslain 18 luvun 15–18 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa. Päivärahamaksu peritään tällöin myös mainitun tulorajan alittavasta tulon osasta. Jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä alittaa 14 766 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Yrittäjältä vuonna 2021 perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta.

3 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti

Työnantajan vuonna 2021 maksama työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016) 5 §:ssä tarkoitetusta palkasta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tämän asetuksen 1 §:ää sovelletaan vuodelta 2021 perittävään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun.

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:ää sovelletaan maksuihin, jotka perustuvat vuonna 2021 maksettavaan palkkaan tai vahvistettuun yrittäjän työtuloon.

Helsingissä 19.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Neuvotteleva virkamies
Eva Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.