818/2020

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 3‍‍ §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti asetuksessa 651/2017 ja 5 §:n 1 momentti asetuksessa 216/2016, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat osastot: alueet ja kasvupalvelut, työllisyys ja toimivat markkinat, innovaatiot ja yritysrahoitus sekä energia. Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä.


5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, yksi tai useampi alivaltiosihteeri sekä osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa työsopimussuhteista henkilöstöä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Kari Klemm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.