758/2020

Helsingissä 5.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1497/2019) 1 § seuraavasti:

1 §
Sijaisavun enimmäismäärä

Poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun sijaisavun enimmäismäärä vuonna 2020 on 200 tuntia poronhoitajaa kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tätä asetusta sovellettaessa sijaisavun 200 tunnin enimmäismäärään lasketaan myös poronhoitajan vuoden 2020 aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttämät sijais-aputunnit, joiden aiheuttamat kustannukset on korvattu.

Lisäksi sijaisavun 200 tunnin enimmäismäärään voidaan laskea sijaisapuoikeutta hakeneen poronhoitajan vuoden 2020 aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttämät sijaisaputunnit, joiden aiheuttamia kustannuksia ei ole vielä korvattu. Näiden sijaisaputuntien aiheuttamien kustannusten korvausta voidaan hakea poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun hakuajan päättymisen jälkeen, jos hakuaikaa ei ole tosiasiassa mahdollista noudattaa. Korvaushakemus on tehtävä kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 5.11.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Anne Vänskä

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.