751/2020

Helsingissä 5.11.2020

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015) 3 § ja 19 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 § asetuksessa 188/2018 ja 19 §:n 3 momentti asetuksessa 115/2020, seuraavasti:

3 §
Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsykarjataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja nautakarjataloudessa emolehmätuotantoon kohdistuvaan rakentamisinvestointiin.

Parsinavettaan ja muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun nautakarjatalouden rakentamisinvestointiin tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Tukea peruskorjaukseen ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuotantorakennuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä.

19 §
Tuen muoto ja enimmäismäärä

Edellä 12, 14 ja 15 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin tuki myönnetään kokonaan kansallisista varoista. Muihin kohteisiin avustus myönnetään Euroopan unionin osaksi rahoittamana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 varoista ja muu osa tuesta kansallisista varoista.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen sovelletaan 3 §:ää sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa. Tämän asetuksen 19 §:n 3 momenttia sovelletaan tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 16 päivänä elokuuta 2020 tai sen jälkeen.

Helsingissä 5.11.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.