692/2020

Helsingissä 8.10.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksestä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1267/2015) 19 ja 20 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 22 a §, seuraavasti:

19 §
Tieto-osaston tehtävät

Tieto-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) digitalisaatiota ja tietovarantoja;

2) tiedon käyttöä liiketoiminnassa, tiedon yhteentoimivuutta ja oikeutta tietoon;

3) palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita, yksityisyyden-suojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta;

4) palveluiden käyttäjän sananvapautta;

5) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista;

6) automaatiota ja robotisaatiota;

7) ajoneuvojen tekniikkaa; ja

8) vaarallisten aineiden kuljetusta.

20 §
Tieto-osaston yksiköt

Tieto-osastossa on seuraavat yksiköt:

1) tietoliiketoimintayksikkö;

2) turvallisuusyksikkö; ja

3) automaatioyksikkö.

22 a §
Automaatioyksikkö

Automaatioyksikkö vastaa siitä, että eri liikennemuotojen automaatio edistyy, ajoneuvojen tekniikkaa koskevat vaatimukset ovat ajan tasalla ja että vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva sääntely vastaa kansainvälisiä sopimuksia ja unionilainsäädäntöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020.

Helsingissä 8.10.2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Kansliapäällikön sijainen, osastopäällikkö, ylijohtaja
Juhapekka Ristola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.