684/2020

Helsingissä 1.10.2020

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtionavustuksia valtion talousarvion määrärahojen puitteissa Suomen ilmastopaneelin toimintaan.

Avustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Valtionapuviranomainen

Tämän asetuksen mukaisia valtionavustuksia myöntää ympäristöministeriö.

3 §
Valtionavustuksen tarkoitus

Valtionavustusta voidaan myöntää Suomen ilmastopaneelin ilmastolain (609/2015) 16 §:ssä säädetyn tehtävän täyttämiseksi. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

4 §
Valtionavustuksen hakeminen

Suomen ilmastopaneelin jäsen toimittaa valtionavustushakemuksen yhteisymmärryksessä taustaorganisaationsa kanssa valtionapuviranomaiselle. Taustaorganisaatiolla tarkoitetaan sitä yliopistoa tai korkeakoulua, jossa Suomen ilmastopaneelin jäsen kulloinkin toimii. Yhteisymmärryksellä tarkoitetaan sitä, että taustaorganisaatio on antanut sitoumuksensa valtionavustuksen hakemiseen.

Valtion virastoille ja tutkimuslaitoksille ei voida myöntää avustusta tämän asetuksen nojalla.

Valtionapuviranomainen järjestää avustushaun enintään kaksi kertaa vuodessa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 1.10.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Erityisasiantuntija
Elina Vaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.