683/2020

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (460/2018) 1 § seuraavasti:

1 §

Turvavarastointisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) 1 §:ssä luetelluista lääkeaineista, apu- ja lisäaineista ja pakkausmateriaaleista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

1) vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09);

2) paahtamaton kahvi (09.01);

3) soijapavut (12.01);

4) rypsin siemenet (12.05);

5) puuvillalintterit (14.04);

6) raaka rypsiöljy (15.14);

7) ruokosokeri ja juurikassokeri (17.01);

8) rehuhiiva (21.02);

9) etanoli (22.07);

10) natriumkloridi (25.01);

11) rikki (25.03);

12) kaoliini (25.07);

13) liitu (25.09);

14) piimaa (25.12);

15) tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03);

16) kipsikivi (25.20);

17) boraatit (25.28 ja 28.40);

18) rautamalmipelletit (26.01);

19) nikkelimalmi ja -rikaste (26.04);

20) molybdeenimalmi (26.13);

21) kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01);

22) kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04);

23) raakaöljyt (27.09);

24) öljyt kumituotteiden valmistukseen (27.10);

25) voiteluöljyt ja -rasvat (27.10);

26) esitislattu raakaöljy (27.10);

27) moottoribensiini (27.10);

28) lentopetroli (27.10);

29) dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10);

30) raskaat polttoöljyt (27.10);

31) öljyt painovärien valmistukseen (27.10);

32) maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (27.11);

33) vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä);

34) noki (carbon black) (28.03);

35) piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04);

36) rikkidioksidi (28.11);

37) hiilidisulfidi (28.13);

38) ammoniakki (28.14);

39) natronlipeä (28.15);

40) bariumhydroksidi (28.16);

41) alumiinihydroksidi (28.18);

42) mangaanidioksidi (28.20);

43) koboltti (28.22);

44) ammoniumperkloraatti (28.29);

45) bariumsulfaatti (28.33);

46) kromisulfaatti (28.33 ja 32.02);

47) mangaanisulfaatti (28.33);

48) polyfosfaatit (28.35);

49) natriumkarbonaatti (28.36);

50) vetyperoksidi (28.47);

51) kalsiumkarbidi (28.49);

52) tolueeni (29.02);

53) metanoli ja glykoli (29.05);

54) voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja 40.02);

55) polyamiinit (29.21);

56) kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiihdyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12);

57) lysiini (29.22);

58) isosyanaatit (29.29);

59) metioniini (29.30);

60) A-, D- ja E-vitamiinit (29.36);

61) kaliumsulfaatti (31.04);

62) väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03, 32.04 ja 32.05);

63) painoväri (32.15);

64) sulfonihappo (34.02);

65) heksogeeni ja pentriitti (36.02);

66) valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja 37.02);

67) valonherkkä paperi (37.03);

68) filmien kehitteet (37.07);

69) elektrodimassa (38.01);

70) aktiivihiili (38.02);

71) hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08);

72) öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15);

73) tulenkestävät laastit (38.16);

74) kemikaalit (38.23);

75) HD-polyeteeni (39.01);

76) polypropeeni (39.02);

77) ABS- ja SAN-muovit (39.03);

78) PVC-massat (39.04);

79) polyeetterit (39.07);

80) painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja 39.07);

81) polyamidit (39.08);

82) polyuretaanit (39.09);

83) silikonikumi (39.10);

84) valimohartsit (39.13);

85) ioninvaihtomassat (39.14);

86) muoviset täytelangat (39.16) ja muut muovinauhat (39.20);

87) putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat, muovia (39.17);

88) itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina (39.19);

89) tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet (39.23);

90) muoviset teokset (39.26);

91) luonnonkumi (40.01);

92) hydroksiterminoitu polybutadieeni (40.02);

93) synteettinen kumi (40.02 ja 40.05);

94) kumikankaat (40.08 ja 40.16);

95) suodatinpaperit ja kennosuodattimet hengityssuojaimiin (48.23);

96) kudotut puuvillakankaat (52.08–52.11);

97) synteettiset filamenttilangat (54.01 ja 54.02);

98) kudotut synteettiset filamentti– ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12–55.15);

99) cordkankaat (54.08 ja 59.02);

100) katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08–55.10);

101) muuntokuidut (55.04);

102) polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03);

103) kuitukankaiset langat (56.04);

104) kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06);

105) suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11);

106) kertakäyttöiset hengityssuojaimet (63.07);

107) täyskovametallisten työkalujen teroituslaikat (68.04);

108) kiillepaperinauhat (68.14);

109) lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (70.01);

110) kvartsiputket (70.02);

111) lasikuitulujitteet (70.14);

112) laminaatit (70.19);

113) lasikuitulujitelangat (70.20);

114) ferroseokset (72.02);

115) rauta- ja teräsromu (72.04);

116) dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä);

117) tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12);

118) prosessisäiliöt (73.09);

119) säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä (73.11);

120) puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03);

121) messinkiaihiot (74.03);

122) messinkipyörötangot (74.07);

123) nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03);

124) alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja 76.08);

125) alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten (76.13);

126) lyijy (78.01 ja 78.02);

127) tina (80.01, 80.02 ja 80.03);

128) vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09);

129) juotostarvikkeet (83.11);

130) atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84. ja 85. ryhmä);

131) ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä);

132) dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja 84.09);

133) prosessipumput (84.13);

134) laitetuulettimet (84.14);

135) lämmönvaihtimet, kemianteollisuuden reaktori sekoittimella, tislauskolonni kuumentimella (84.19);

136) nesteiden ja kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja –laitteet (84.21);

137) levyjauhin, säiliösekoitin, keskipakolingon varaosasarja (84.39);

138) leikkurin varaosasarja (84.41);

139) valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (84.43);

140) koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66);

141) elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73);

142) hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit (84.81);

143) vierintälaakerit (84.82);

144) säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä);

145) sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä);

146) sähkömoottori deflakerilla (85.01);

147) sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05);

148) paristot (85.06);

149) akut (85.07);

150) dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11);

151) sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15);

152) langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17);

153) mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18);

154) äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22);

155) radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29);

156) sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30);

157) kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31);

158) sähkökondensaattorit (85.32);

159) sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38);

160) tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42);

161) sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39);

162) elektroniputket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42);

163) eristetty sähkölanka (85.44);

164) hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45);

165) eristimet (85.46);

166) sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47);

167) ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08);

168) lentokoneiden osat (88.03);

169) optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet (90.01);

170) lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18);

171) kestokäyttöiset kaasunaamarit ja niiden osat (90.20);

172) tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25, 90.26, 90.32 ja 90.33);

173) kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysia varten (90.27);

174) ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32).


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Henri Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.