674/2020

Helsingissä 29.9.2020

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 annetun sisäministeriön asetuksen (1457/2019) 3 ja 4 § sekä liite seuraavasti:

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

3) uutta määräaikaista oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen tai opiskelija;

4) oleskelulupakorttia;

5) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

6) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi;

7) Euroopan unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä;

8) todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta;

9) Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia;

10) pyynnöstä annettavaa todistusta;

11) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta; sekä

12) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto jättää sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikaista oleskelulupaa;

2) kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta tai uutta määräaikaista oleskelulupaa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella;

3) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uutta määräaikaista oleskelulupaa samalla perusteella;

4) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella;

5) uutta määräaikaista oleskelulupaa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi;

6) jatkuvaa oleskelulupaa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa;

7) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävää oleskelulupaa;

8) kansalaisuuslain (359/2003) 2 §:n 10 kohdan mukaisen kanssahakijan kansalaisuusilmoitusta tai hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

9) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin;

10) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta;

11) Yrityksen sisällä Euroopan unionissa tapahtuvaa lyhytaikaista liikkumista koskevaa ilmoitusta (ICT);

12) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen olemassa olevan pysyvän oleskeluoikeuden osoittavan todistuksen tai oleskelukortin sijaan.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. Asetuksen 4 § tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 29.9.2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Johtava asiantuntija
Kirta Sandström

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT

Asia, joka koskee

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 45 €
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 45 €
– viisumia 1.1.–1.2.2020 60 €
2.2.2020 alkaen 80 €
– viisumia, alennettu maksu 1.1.–1.2.2020 35 €
2.2.2020 alkaen 40 €
– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 520 €
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 420 €
– hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 520 €
– kansalaisuusilmoitusta 200 €
– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 150 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 640 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 490 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 560 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 410 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 640 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 490 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 260 €
– pysyvää oleskelulupaa 190 €
– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €
– kausityötodistusta 100 €
– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 75 €
– tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unioninsisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €
– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 120 €
– tulkkausmaksua 180 €
– peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu 50 €

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 100 €
– ensimmäistä oleskelulupaa 520 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 470 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 270 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 240 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 450 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen 200 €
– oleskelulupakortin uusimista 80 €
– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 120 €
– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €
– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €
– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä 54 €
– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 €
– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia 48 €
– oleskelukortin uusimista 48 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensäerosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 48 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensäerosopimuksen mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 48 €
– pyynnöstä annettavaa todistusta 50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.