673/2020

Helsingissä 29.9.2020

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 annetun sisäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020 annetun sisäministeriön asetuksen (1457/2019) 3 § ja liite, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 374/2020, seuraavasti:

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

3) uutta määräaikaista oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen tai opiskelija;

4) oleskelulupakorttia;

5) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

6) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi;

7) Euroopan unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä;

8) todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta;

9) Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia;

10) pyynnöstä annettavaa todistusta;

11) oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä;

12) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta; sekä

13) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 29.9.2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Johtava asiantuntija
Kirta Sandström

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT

Asia, joka koskee

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 45 €
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 45 €
– viisumia 1.1.–1.2.2020 60 €
2.2.2020 alkaen 80 €
– viisumia, alennettu maksu 1.1.–1.2.2020 35 €
2.2.2020 alkaen 40 €
– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 520 €
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 420 €
– hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 520 €
– kansalaisuusilmoitusta 200 €
– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 150 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 640 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 490 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 560 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 410 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 640 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 490 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 260 €
– pysyvää oleskelulupaa 190 €
– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €
– kausityötodistusta 100 €
– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 75 €
– tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unioninsisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €
– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 120 €
– tulkkausmaksua 180 €
– peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu 50 €

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 100 €
– ensimmäistä oleskelulupaa 520 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 470 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 270 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 240 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 450 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen 200 €
– oleskelulupakortin uusimista 80 €
– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 120 €
– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €
– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €
– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä 54 €
– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 €
– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttiatai pysyvää oleskelukorttia 48 €
– oleskelukortin uusimista 48 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensäerosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 48 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensäerosopimuksen mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 48 €
– pyynnöstä annettavaa todistusta 50 €
– oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvienmatkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä 150 €
– oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvienmatkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä,hakija alaikäinen 100 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.