672/2020

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, V ja VI liitteisiin sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I, II ja V liitteisiin Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 2019 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.314(74), mainitun yleissopimuksen VI liitteeseen Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 2019 mainitun komitean päätöksellä MEPC.316(74) ja mainitun yleissopimuksen VI liitteeseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön (SopS 3/2015) Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 2019 mainitun komitean päätöksellä MEPC.317(74) hyväksytyt muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 27 päivänä maaliskuuta 2020.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston kotisivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka an-taa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston kotisivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Erityisasiantuntija
Laura Sarlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.