670/2020

Helsingissä 25.9.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

kumotaan Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1146/2018) liitteen kohdat 5.6.4.1 ja 5.6.4.2,

muutetaan liitteen kohdat 1.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.6, 1.5.1.2, 1.5.7, 5.6.3.7, 5.6.4, 5.9.5, 5.11.2.8, 5.11.4.1 ja 5.11.4.3 – 5.11.4.5, sekä

lisätään liitteeseen uudet kohdat 1.2.3.3, 1.5.1.2.1, 1.5.1.2.2 ja 5.7.6 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 25.9.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

Ruokaviraston maksutaulukko

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
----------------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset ja niiden yhteydessä olevat laitokset:– laitoksen hyväksymishakemuksen ja pienteurastamon eläinmäärän nostohakemuksen käsittely tunnilta– laitoksen tarkastaminen tunnilta 88,00118,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.2.3.1 Siemenpakkaamotarkastus, tuntihinta 88,00
1.2.3.2 Siemenpakkaamolupapäätös ja päätöksen laajennus 90,00
1.2.3.3 Vuosimaksu pakatut kg/vuosi: – enintään 1 000 – 1 001 – 10 000 – 10 001 – 200 000 – 200 001 – 500 000 – 500 001 – 1 000 000 – yli 1 000 000 120,00140,00170,00210,00240,00280,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.2.6 Eläintautilainsäädännön mukainen vesiviljelyeläinten pitopaikkojen hyväksyminen (terveyslupa)– hakemuksen käsittely tunnilta– toimijasta johtuvat muutokset tunnilta 88,0088,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.5.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävän erityiskaluston testausaseman hyväksyminen ja tarkastaminen
1.5.1.2.1 – aseman hyväksymishakemuksen käsittely tunnilta 88,00
1.5.1.2.2 – aseman tarkastaminen tunnilta 143,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.5.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat 70,00
----------------------------------------------------------------------------------
5 Valvonta, (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
----------------------------------------------------------------------------------
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):– sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15standardin merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen)– puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden tarkastus– puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden etätarkastus 370,00 106,00 44,00
----------------------------------------------------------------------------------
5.6.4 Kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädännön muut tarkastukset:
– toimijan rekisteröinti kasvinterveyslain ja taimiaineistolain mukaisesti (sähköinen asiointi) 42,00
– rekisteröintiä edeltävä tarkastus: sahat ja kuivaamot 370,00
– rekisteröintiä edeltävä tarkastus: muut 88,00
– toimijan omavalvonnan tarkastus 88,00
– muut tarkastukset, alin tarkastusmaksu ja uusintatarkastukset tunnilta– erillinen käynti– toisen tarkastuksen yhteydessä 143,0088,00
----------------------------------------------------------------------------------
5.7.6 Toimijan rekisteröinti 42,00
----------------------------------------------------------------------------------
5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:– siemenpakkaamotarkastus tunnilta– siemenpakkaamolupapäätös ja päätöksen laajennus– vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 88,0090,002,00
---------------------------------------------------------------------------------
5.11.2.8 Siitosori:
– CEM-tutkimus, eläimeltä 89,00
– näivetystauti, eläimeltä 55,00
– virusarteriitti, vasta-aineet, eläimeltä 55,00
----------------------------------------------------------------------------------
5.11.4.1 Siipikarja:
– Tutkimus Mycoplasma synoviae-, Mycoplasma gallisepticum-, Mycoplasma meleagridis- tai Salmonella Gallinarum/Pullorum – vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 2,20
– Tutkimus IB-taudin, Gumborotaudin, AE-taudin, CAV-taudin, siipikarjan pneumovirustartunnan, ILT-taudin, paramykso 1 -virustartunnan, EDS-taudin tai lintuinfluenssan vasta-aineiden varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 7,70
----------------------------------------------------------------------------------
5.11.4.3 Kalat:
– tutkimus aerobien bakteerien varalta ( 10 kalaa) 88,00
– tutkimus BKD-taudin varalta (10 kalaa) 58,30
– tutkimus Gyrodactylus salaris-loisen varalta (30 kalaa) 180,00
– virologinen tutkimus:
1. Eristyskoe EU-soluviljelmissä (jokaista alkavaa 60 kalan näyte-erää kohti) 269,50
2. OMV eristyskoe (jokaista alkavaa 60 kalan näyte-erää kohti) 260,70
3. ISA PCR (10 kalaa) 176,00
4. SAV PCR (10 kalaa) 69,00
5.11.4.4 Nautaeläimet, poro, muut tuotantoeläimet:
– Serologinen tutkimus bakteeri- tai virustaudin vasta-aineiden varalta,
1. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 11,00
2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 16,50
– Virologinen PCR-tutkimus virustaudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden 22,00
– Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,30
– viljelytutkimus naudan venereaalisen kampylobakterioosin varalta,eläimeltä 17,60
– viljelytutkimus ja mikroskopointi naudan tritrikomoniaasin varalta,eläimeltä 17,60
5.11.4.5 Siat (tuotantoeläimet):
– Serologinen tutkimus bakteeri- tai virustaudin vasta-aineiden varalta,
1. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos erässä vähintään 10 eläintä 11,00
2. eläimeltä yhtä tutkimusta kohden, jos alle 10 eläimen erä 16,50
– Virologinen PCR-tutkimus virustaudin varalta, eläimeltä yhtä tutkimusta kohden. 22,00
– Brusella Rose Bengal -testi, eläimeltä 3,30
----------------------------------------------------------------------------------

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.