667/2020

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:n nojalla:

1 §
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisesta erikoistumiskoulutuksesta maksettavan korvauksen määrä

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 a §:ssä tarkoitettu korvaus on suuruudeltaan 19 000 euroa sosiaalihuollon erikoistumiskoulutuksen suorittanutta sosiaalihuollon ammattihenkilöä kohden. Jos kuitenkin yliopisto on perinyt koulutuksesta maksua ammattihenkilöltä tai tämän työnantajalta taikka muulta taholta, korvausta vähennetään 3 500 eurolla kutakin sellaista koulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden, jonka osalta maksua on peritty. Korvauksesta vähennetään myös mahdollinen valtionavustus ja muu tuki, jonka yliopisto on saanut koulutuksen järjestämiseen niille ammattihenkilöille, joiden osalta korvausta haetaan.

2 §
Korvauksen hakeminen

Yliopiston on ilmoitettava sosiaalihuoltolain 60 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa:

1) haettavan korvauksen kokonaismäärä, jossa on huomioitu edellä 1 §:ssä tarkoitetut vähennykset;

2) koulutuksen suorittaneiden ammattihenkilöiden määrä, nimet ja valmistumisajankohta;

3) ne koulutuksen suorittaneet ammattihenkilöt, joiden osalta koulutuksesta on peritty maksua ja perittyjen maksujen yhteismäärä sekä kyseisten ammattihenkilöiden koulutuksen järjestämiseen saadun valtionavustuksen tai muun vastaavan tuen yhteismäärä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2020 maksettaviin korvauksiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Sosiaalineuvos
Juha Luomala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.