659/2020

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1494/2015) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 764/2016, seuraavasti:

3 §

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetun lain (209/2015) 5 §:ssä tarkoitetut valvontatehtävät;

2) työaikalain (872/2019) 19 §:ssä tarkoitetun hätätyötä koskevan ilmoituksen sekä mainitun lain 39 §:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien käsittely;

3) työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 16 §:ssä tarkoitetut tiedottamistehtävät, tietyt kansainväliseen hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät sekä ulkomaisten hallinnollisten maksupäätösten tiedoksiantotehtävät samoin kuin mainitun lain 23 §:ssä tarkoitettujen muiden ulkomaisten hallinnollisten asiakirjojen tiedoksiantaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueella vireillä oleva työaikalain 19 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta koskeva asia käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, jossa se on pantu vireille.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.