612/2020

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 4 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 371/2014, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä:

1) Poliisihallitus paikallisten poliisilaitosten sekä muiden Poliisihallituksen alaisten poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa poliisiyksikköä; valtakunnallisten yksiköiden osalta päätökset tekee kuitenkin sisäministeriö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitussihteeri
Anna Gau

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.