610/2020

Naantalissa 21 päivänä elokuuta 2020

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Verohallinto hoitaa ennakkoperinnästä, verotusmenettelystä, veronkannosta ja verontilityksestä annetun Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvat hallintotehtävät, kun kysymys on kunnalle tulon perusteella suoritettavasta verosta ja kiinteistöverosta sekä maakunnalle suoritettavasta medieavgift-nimisestä verosta.

2 §

Ahvenanmaan maakunta vastaa maakunnan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan lainsäädännön erityispiirteistä sekä medieavgift–nimiseen veroon liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta johtuvien kustannusten korvaamisesta siten kuin maakunnan hallitus ja Verohallinto sopivat. Sopimus maakunnan vastuusta seuraavan kalenterivuoden kustannuksista tehdään vuosittain.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu asetus (860/1997).

Naantalissa 21 päivänä elokuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.