608/2020

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta annetun lain (358/2020) nojalla:

1 §

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvä Lontoossa 14 päivänä lokakuuta 2005 tehty pöytäkirja tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 30 päivänä maaliskuuta 2020 ja tasavallan presidentti 8 päivänä toukokuuta 2020. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 26 päivänä toukokuuta 2020.

2 §

Suomi on pöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut seuraavan selityksen:

Suomi antaa yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan 21 artiklan 3 kappaleen mukaisen selityksen, jonka mukaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen, siten kuin se on muutettu vuoden 2005 pöytäkirjalla, 3 b artiklan määräyksiä sovelletaan perhevastuuvapauksia koskevia rikosoikeuden periaatteita noudattaen.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta annettu laki (358/2020) tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2020.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2020.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 82/2020)

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.