598/2020

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (426/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välillä Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 tehty yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 10 päivänä toukokuuta 2016 ja tasavallan presidentti 3 päivänä kesäkuuta 2016. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 13 päivänä syyskuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2016 annettu laki (426/2016) tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (580/2016).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 74/2020)

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Sofia Johansson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.