597/2020

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1265/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2010 tehty yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 19 päivänä joulukuuta 2014. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 13 päivänä maaliskuuta 2015.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä joulukuuta 2014 annettu laki (1265/2014) tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (187/2015).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2020.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 72/2020)

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Sofia Johansson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.