545/2020

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2020

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 7 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 285/2019, seuraavasti:

7 §
Palkkaus operaation aikana

Kriisinhallintahenkilöstön palkkauksesta on voimassa, mitä jäljempänä säädetään.

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 7 703,46 euroa/kk
9 B 6 939,49 euroa/kk
8 A 6 649,16 euroa/kk
8 B 6 084,61 euroa/kk
7 A 5 357,46 euroa/kk
7 B 4 802,88 euroa/kk
6 4 201,48 euroa/kk
5 3 557,69 euroa/kk
4 A 3 240,12 euroa/kk
4 B 2 891,84 euroa/kk
3 2 552,25 euroa/kk
2 2 437,80 euroa/kk
1 2 345,27 euroa/kk

8 §
Koulutusajan etuudet

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille koulutuksessa oleville suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on miehistöön kuuluvalle 73,44 euroa, aliupseerille 76,52 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 79,59 euroa päivältä. Heidän maksuttomaan majoitukseensa, muonitukseensa, vaatetukseensa ja terveydenhuoltoonsa sovelletaan, mitä niistä asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske valmiusosastohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallintapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Osastoesiupseeri
Sami Roikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.