524/2020

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 121 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1368/2019:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sellaisten tietojen toimittamisesta, joita kunnan on toimitettava kuntalain (410/2015) 121 a §:ssä tarkoitetulla tavalla toiminnastaan, taloudestaan ja palvelutuotannostaan Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon.

2 §
Tietojen toimittaminen

Kunnan on toimitettava tiedot määräajassa Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa.

Kunnan on toimitettava taloustietovarantoon uusi korjattu tietosisältö, jos kunta, Valtiokonttori tai muu viranomainen havaitsee toimitetuissa tiedoissa virheitä. Valtiokonttori voi määritellä korjatun tietosisällön toimittamiselle määräajan, jossa otetaan huomioon virheen luonne ja laajuus.

3 §
Kuntaa koskevien tietojen toimittamisen aikataulu

Kunnan on toimitettava tiedot Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietovarantoon seuraavasti:

1) kalenterivuoden talousarviota koskevat tiedot viimeistään kalenterivuoden tammikuun 15 päivään mennessä;

2) neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun viimeistään saman vuoden huhtikuun 30 päivänä ja ajalta tammikuun alusta syyskuun loppuun viimeistään saman vuoden lokakuun 31 päivänä;

3) puolivuositiedot ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden elokuun 15 päivänä ja ajalta tammikuun alusta joulukuun loppuun viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivänä;

4) kalenterivuotta koskeva tilinpäätösarvio viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 25 päivänä;

5) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstiedot viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15 päivänä;

6) kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, tiedot tuloista ja menoista palvelukohtaisesti sekä muut taloustiedot viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 31 päivänä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin kuntien taloustietoihin.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Pasi Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.