Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

515/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Laki yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti yliopistolain (558/2009) 39 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 256/2015 ja 324/2015, uusi 4 momentti ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1367/2018, uusi 4 ja 5 momentti, seuraavasti:

39 §
Lukuvuosi ja lukukaudet sekä opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

40 §
Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Yliopistolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta 3 momentissa säädetyllä tavalla, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää covid-19-epidemian vuoksi.

Edellä 4 momentissa tarkoitetuista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon 42 §:n 2 momentin mukaista opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. Lain 39 §:n 4 momenttia sovelletaan lukuvuotta 2020–2021 koskevaan ilmoittautumiseen. Lain 40 §:n 5 momenttia sovelletaan lain voimassaoloaikana voimassa olevia opiskeluoikeuksia jatkettaessa.

HE 84/2020
SiVM 7/2020
EV 78/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.