509/2020

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Yritysten määräaikaisen kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat

Yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 3 §:ssä tarkoitetut kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat on lueteltu asetuksen liitteessä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Teollisuusneuvos
Mikko Huuskonen

Liite

Yritysten määräaikaisen kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat
Toimiala
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
01630 Sadon jatkokäsittely
01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
07100 Rautamalmien louhinta
07290 Muiden värimetallimalmien louhinta
08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
10200 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
10390 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
10410 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
10420 Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
10710 Leivän valmistus
10720 Näkkileivän ja keksien valmistus
10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
11010 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen
11020 Viinin valmistus rypäleistä
11040 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
11050 Oluen valmistus
11060 Maltaiden valmistus
13300 Tekstiilien viimeistely
13921 Sisustustekstiilien valmistus
13930 Mattojen valmistus
13990 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
14110 Nahkavaatteiden valmistus
14120 Työvaatteiden valmistus
14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
14310 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
14390 Muiden neulevaatteiden valmistus
15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
15200 Jalkineiden valmistus
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
16212 Lastulevyn valmistus
16213 Kuitulevyn valmistus
16290 Muiden puutuotteiden valmistus
17110 Massan valmistus
17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
17220 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
18110 Sanomalehtien painaminen
18120 Muu painaminen
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
21100 Lääkeaineiden valmistus
22110 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
22190 Muiden kumituotteiden valmistus
23110 Tasolasin valmistus
23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
23130 Onton lasitavaran valmistus
23140 Lasikuitujen valmistus
23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
23410 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
23440 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
23490 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
23510 Sementin valmistus
23520 Kalkin ja kipsin valmistus
23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
23910 Hiontatuotteiden valmistus
23990 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
24310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
24510 Raudan valu
25210 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
25400 Aseiden ja ammusten valmistus
25500 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus
25910 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
25990 Muiden metallituotteiden valmistus
26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
26300 Viestintälaitteiden valmistus
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
26800 Tallennevälineiden valmistus
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
27330 Kytkentälaitteiden valmistus
27400 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
28110 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
28410 Metallin työstökoneiden valmistus
28490 Muiden konetyökalujen valmistus
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
28920 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
28930 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
31030 Patjojen valmistus
31090 Muiden huonekalujen valmistus
32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus
32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
32200 Soitinten valmistus
32300 Urheiluvälineiden valmistus
32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
32502 Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus
33122 Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
33200 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
35140 Sähkön kauppa
38120 Ongelmajätteen keruu
38310 Romujen purkaminen
39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42910 Vesirakentaminen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
43130 Koeporaus
43310 Rappaus
43341 Maalaus
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
45111 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45191 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat)
46120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
46130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
46140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
46240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
46310 Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
46320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
46370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
46381 Kalatukkukauppa
46389 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa
46390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
46421 Vaatteiden tukkukauppa
46422 Jalkineiden tukkukauppa
46431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
46433 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
46434 Optisen alan tukkukauppa
46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa
46450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
46470 Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa
46491 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
46492 Kirjatukkukauppa
46493 Urheilualan tukkukauppa
46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa
46610 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit
46620 Työstökoneiden tukkukauppa
46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
46660 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
46691 Sähkötarviketukkukauppa
46699 Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa
46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
46719 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
46770 Jätteen ja romun tukkukauppa
47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²)
47192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa
47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
47242 Makeisten vähittäiskauppa
47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
47301 Huoltamotoiminta
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
47522 Maalien vähittäiskauppa
47531 Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa
47610 Kirjojen vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
47722 Laukkujen vähittäiskauppa
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
47761 Kukkien vähittäiskauppa
47762 Kukkakioskit
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
47781 Taideliikkeet
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
47783 Optisen alan vähittäiskauppa
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
47791 Antiikkiliikkeet
47792 Antikvariaattikauppa
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
47810 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
49200 Rautateiden tavaraliikenne
49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
49399 Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne
49500 Putkijohtokuljetus
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
51101 Säännöllinen lentoliikenne
51102 Tilauslentoliikenne
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
52211 Linja-autoasemat
52213 Maksullinen pysäköinti
52221 Satamat
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
52299 Muu kuljetusvälitys
55101 Hotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
55201 Retkeilymajat
55209 Lomakylät yms. majoitus
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55903 Lomamökkien vuokraus
55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta
56101 Ravintolat
56102 Kahvila-ravintolat
56103 Ruokakioskit
56210 Pitopalvelu
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
56301 Olut- ja drinkkibaarit
56302 Kahvilat ja kahvibaarit
58130 Sanomalehtien kustantaminen
58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
58210 Tietokonepelien kustantaminen
59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
59140 Elokuvien esittäminen
59200 Äänitysstudiot
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
60202 Maksulliset tv-kanavat
66110 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
66190 Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
66300 Omaisuudenhoitotoiminta
68100 Omien kiinteistöjen kauppa
68310 Kiinteistönvälitys
70100 Pääkonttorien toiminta
70210 Suhdetoiminta ja viestintä
71121 Yhdyskuntasuunnittelu
71123 Rakennetekninen palvelu
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
74101 Graafinen muotoilu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74300 Kääntäminen ja tulkkaus
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
77110 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
77220 Videofilmien vuokraus
77290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
77400 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
78200 Työvoiman vuokraus
78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut
79110 Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
80300 Etsivätoiminta
81100 Kiinteistönhoito
81210 Kiinteistöjen siivous
81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous
81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut
81300 Maisemanhoitopalvelut
82191 Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
82192 Postituspalvelut
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
82990 Muut palvelut liike-elämälle
85100 Esiasteen koulutus
85200 Alemman perusasteen koulutus
85311 Ylemmän perusasteen koulutus
85312 Lukiokoulutus
85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus
85520 Taiteen ja musiikin koulutus
85530 Kuljettajakoulutus
85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
85592 Koulutuskeskukset
85599 Muut koulutusta antavat yksiköt
86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
86901 Fysioterapia
86903 Kuvantamistutkimukset
86904 Sairaankuljetuspalvelut
86909 Muu terveyspalvelu
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta
88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
93110 Urheilulaitosten toiminta
93120 Urheiluseurojen toiminta
93130 Kuntokeskukset
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
94200 Ammattiyhdistysten toiminta
94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
94920 Poliittiset järjestöt
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
95110 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
95120 Viestintälaitteiden korjaus
95210 Viihde-elektroniikan korjaus
95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus
95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
95240 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
95250 Kellojen ja korujen korjaus
96021 Parturit ja kampaamot
96022 Kauneudenhoitopalvelut
96030 Hautaustoimistojen palvelut
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.