490/2020

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (142/2008), sellaisena kuin se on muutettuna lailla (360/2012), 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä 30 päivänä huhtikuuta 2007 tehty lentoliikennesopimus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä helmikuuta 2008 ja tasavallan presidentti 7 päivänä maaliskuuta 2008. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston sihteeristölle 14 päivänä huhtikuuta 2008.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 7 päivänä maaliskuuta 2008 annettu laki (142/2008), sellaisena kuin se on muutettuna lailla (360/2012), tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (165/2008).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 60/2020)

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Johtava erityisasiantuntija
Päivi Jämsä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.