487/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ulkomaalaislakiin (301/2004) väliaikaisesti uusi 80 a § seuraavasti:

Työnteko-oikeus
80 a §
Väliaikainen poikkeus kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeuteen

Siitä poiketen, mitä 79 §:n 2 momentissa säädetään, ulkomaalaisella, joka on hakenut kansainvälistä suojelua tai tehnyt 102 §:ssä tarkoitetun uusintahakemuksen, on oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä.

Siitä poiketen mitä 80 §:n 6 momentissa säädetään, oikeus tehdä työtä 1 momentissa mainituissa tehtävissä jatkuu niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa säädettyjä vastaanottopalveluja.


Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen kansainvälistä suojelua hakevaan, joka on tehnyt ensimmäisen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa tai uusintahakemuksensa ennen tämän lain voimaantuloa. Lakia ei sovelleta kuitenkaan ulkomaalaiseen, jonka työnteko-oikeus on päättynyt 80 §:n 6 momentin nojalla ennen tämän lain voimaantuloa.

Oikeus tehdä ansiotyötä alkaa tämän lain voimaan tullessa.

HE 65/2020
HaVM 8/2020
EV 63/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.