471/2020

Helsingissä päivänä 17 kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tieliikennelain (729/2018) 190 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Tieliikennelain (729/2018) 190 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vammana pidetään:

1) sairaudesta tai vammasta johtuvaa haittaa, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä itsenäisesti liikkumasta ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen on arvioitu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 83 §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11; tai

2) näön tarkkuutta, joka voidaan paremmassa silmässä arvioida enintään arvoon 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään työtapaturma- ja ammattitautilain 83 §:n haittaluokan 17 mukainen.

Liikkumisesteisen henkilön kuljettamista varten tunnus voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman toisen henkilön apua.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä päivänä 17 kesäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Yksikön johtaja
Elina Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.