443/2020

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston päätös Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä

Valtioneuvosto on kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Honkajoen kunta lakkaa ja yhdistyy Kankaanpään kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi Kankaanpään kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Kankaanpään kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi Kankaanpään kaupunki on suomenkielinen kunta.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Yhdistymisavustus

Uudelle Kankaanpään kaupungille myönnetään kuntarakennelain 56 a §:n perusteella harkinnanvaraista yhdistymisavustusta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitet-tava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoi-tukset kunnassa julkaistaan.

Muutoksenhaku

Kuntarakennelain 55 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.

Harkinnanvaraista yhdistymisavustusta koskevaan valtioneuvoston päätökseen voi ha-kea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten, kuin laissa oikeuden-käynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.