413/2020

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (326/2015) 4 § seuraavasti:

4 §
Tunnistimet

Eläin on yksilöitävä kiinnittämällä eläimen kumpaankin korvalehteen eläimen tunnistuskoodin sisältävä korvamerkki, joista toisen on oltava tunnistusasetuksen 4 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukainen elektroninen korvamerkki.

Tunnistimia saa olla varastoituna syntyviä eläimiä varten enintään poikivien eläinten lukumäärää vastaava määrä korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Käytettyä tunnistinta ei saa käyttää uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos se on jo aiemmin ollut kiinnitettynä eläimeen tai jos tunnistimen tunnistuskoodilla on jo aiemmin ollut rekisteröitynä eläinrekisteriin ilmoitettu eläin.

Eläimistä vastuussa olevan toimijan on huolehdittava hallussaan olevien mitätöityjen tai muuten käyttämättä jääneiden, pudonneiden tai irrotettujen tunnistimien hävittämisestä tavalla, joka estää tunnistimien uudelleen käytön. Vastaavasti luokan 1 tai 2 kuuluvaa ainesta vastaanottavan käsittelylaitoksen ja hyväksytyn polttolaitoksen on huolehdittava laitokseen vastaanotettujen kuolleiden eläinten tunnistimien hävittämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Anssi Welling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.