298/2020

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen (862/1998) nimike, 1 §, 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 813/2012 sekä 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti asetuksessa 404/2017, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 813/2014 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus Työllisyysrahaston ohjesäännöstä
1 §

Työllisyysrahasto, jäljempänä rahasto, on työnantajien ja palkansaajien rahoittama Finanssivalvonnan valvonnassa oleva itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen, työttömyyskassojen tukeminen, aikuiskoulutusetuuksien toimeenpano sekä muut työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaiset tehtävät.

5 §

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä on läsnä tai osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee olla edustettuina.


9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän jäsentä on kokouksessa läsnä tai osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Sekä työnantajien että työntekijöiden tulee olla edustettuina.


14 §

Edellytyksenä osallistumiselle rahaston hallintoneuvoston tai hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainittava kokouskutsussa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.