279/2020

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus herneen ja härkäpavun siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) 5 §:n nojalla:

1 §
Sertifiointi

Poiketen siitä, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (15/13) säädetään herneen ja härkäpavun itävyydestä, Ruokavirasto voi jäljempänä mainituin edellytyksin sertifioida 30 päivään kesäkuuta 2020 saakka Suomessa markkinoitavaksi enintään:

1) 240 000 kg herneen C1 ja C2 siementä (lajikkeet Astronaute, Ingrid, Karita, Jymy ja Sisu)

2) 130 000 kg härkäpavun C1 ja C2 siementä (lajikkeet Louhi, Kontu ja Sampo).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sertifioinnin edellytyksenä on, että:

1) itävyys on vähintään 70 prosenttia; ja

2) virallisessa vakuustodistuksessa on merkintä "sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella".

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2020

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2020

Maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.