278/2020

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta

Verohallinto muuttaa maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä antamansa päätöksen (1017/2019) 2 §:n 1 ja 2 momentin sekä 7 §:n 1 momentin väliaikaisesti seuraavasti:

2 §
Maksujärjestelyn esteet

Maksujärjestelyyn ei ryhdytä, jos verovelvollisella on ulosotossa perittävänä veroja, verovastuisiin perustuvia verovelkoja tai muita Verohallinnon saatavia taikka verovelvollinen on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Maksujärjestelyyn voidaan ryhtyä, vaikka verovelvollisella on voimassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) tai yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukainen maksuohjelma, johon sisältyy Verohallinnon perittäväksi kuuluvia veroja.


7 §
Maksujärjestelyn raukeaminen

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta maksujärjestelyn ulkopuolista verovelkaa tai jos verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020. Päätöstä sovelletaan maksujärjestelypyyntöihin, jotka on tehty 25 päivänä maaliskuuta 2020 alkaen ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.