277/2020

Helsingissä 16 huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1265/2015, seuraavasti:

6 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

Muutosrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävästä muutoksesta.

Rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle. Rekisteröinnin suorittajan sähköisessä palvelussa rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla vahvalla sähköisellä tunnistamisella.

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa ei kuitenkaan tarvitse noudattaa 16 päivästä maaliskuuta 15 päivään kesäkuuta 2020.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 15 päivään kesäkuuta 2020.

Helsingissä 16 huhtikuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Emma Särkkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.