185/2020

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (594/2015) 12 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 263/2016, seuraavasti:

12 §
Lannoitevalmiste

Käytettävän boorilannoitteen määrä tulee määrittää puustossa havaittavien kasvuhäiriöiden ja neulasten värivikojen perusteella tai ravinneanalyysin avulla taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella. Käytettävän tuhkalannoitteen määrä ja tarpeellisuus tulee määrittää kasvupaikan perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.