151/2020

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2020

Eduskunnan päätös eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti eduskunnan päätöksessä 801/2009, seuraavasti:

3 §
Tehtävät

Pankkivaltuusto määrää työaikalain (872/2019) 2 §:n nojalla, keihin Suomen Pankin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia.

Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.

PNE 2/2020 vp
TaVM 2/2020 vp
EK 10/2020 vp

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2020

Eduskunnan puolesta, puhemies
Matti Vanhanen

pääsihteeri
Maija-Leena Paavola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.