149/2020

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) liite 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 1308/2019, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2020 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2020 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liite: STMa merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liite 2 muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.