143/2020

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 43 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 301/2018, säädetään:

1 §

Tiekuljetuksissa saa poiketa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006  6–8 artiklassa tarkoitetuista ajoajoista, lepoajoista ja tauoista seuraavasti:

1) päivittäisen, viikoittaisen ja kahden viikon jakson enimmäisajoajan saa ylittää;

2) vuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntia;

3) viikkolevon vähimmäisaika on 24 tuntia ilman korvaavaa lepoaikaa;

4) tauon saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2020 ja on voimassa 25 päivään huhtikuuta 2020.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Viestintäneuvos
Sini Wirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.