108/2020

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 23 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1088/2007:

1 §

Poiketen siitä, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 23 a §:n 1 momentissa säädetään, virkamies voi hakiessaan virkavapautta koronaviruksen aiheuttaman epäillyn COVID-19-tartunnan perusteella todistaa sairautensa enintään seitsemän vuorokauden mittaisen ajan osalta lääkärin, terveyskeskuksen terveydenhoitajan tai viraston osoittaman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antaman kirjallisen lausunnon nojalla, jonka tämä on antanut virkamiehen kanssa käymänsä puhelinkeskustelun tai muun vastaavan yhteydenpidon perusteella vakuututtuaan kyseisestä sairaudesta ja työkyvyttömyydestä. Jos tällainen poissaolo kestää enintään viisi vuorokautta, virkamies voi todistaa sairautensa myös muulla virkavapauden myöntävän viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2020 ja on voimassa 12 päivään kesäkuuta 2020.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Lainsäädäntöneuvos
Miska Lautiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.