79/2020

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen (1048/2010) 15 ja 26 § sekä liitteet 2, 3 ja 9, sellaisina kuin niistä ovat 15 § ja liite 9 asetuksessa 254/2019, 26 § asetuksessa 889/2019, liite 2 asetuksessa 1103/2015 ja liite 3 asetuksessa 973/2019, seuraavasti:

15 §
Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvauksena maksetaan kohtuulliset päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 217 € kuukaudessa hoidon aloittamisesta lukien.

Päivähoitokorvausta maksetaan myös alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta. Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidon omavastuu on kuitenkin 434 € kuukaudessa, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.

Lisäksi maksetaan päiväkodin ruokailun kulut, jos ne eivät sisälly hoitomaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa päivähoitovuodelta. Jos lapsi ei osallistu päiväkodin ruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa päivähoitovuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa päivähoitovuotta, sen suuruus on vastaava osa koko päivähoitovuoden korvauksesta.

26 §
Ratkaisuvalta

Edustusto päättää:

1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;

2) edustuskorvauksen myöntämisestä;

3) kotilomamatkakorvauksen maksamisesta ulkoministeriön ohella,

4) koulutuskorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa lapsi jatkaa samassa koulussa, jonka ulkoministeriö on päätöksellään hyväksynyt ja

5) päivähoitokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa lapsi jatkaa samassa päivähoitopaikassa, jonka ulkoministeriö on päätöksellään hyväksynyt.

Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

15 ja 26 §:ä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran korvaushakemuksiin, jotka koskevat 1.8.2020 tai sen jälkeen alkavaa päivähoitoa.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Liite 2

Virkanimikkeiden rinnastukset

Sovellettava virkanimike Virkanimike
Ulkoasiainneuvos Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja, turvallisuusjohtaja
Lähetystöneuvos Erikoistutkija, kaupallinen neuvos, kehityspolitiikan neuvonantaja, lainsäädäntöneuvos, taloussuunnittelupäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, ylitarkastaja, tietoturvapäällikkö, verkkoviestintäpäällikkö
Ulkoasiainsihteeri Kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, viestintäsuunnittelija, henkilöstöasiantuntija, suunnittelija
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Kamreeri
Hallinnollinen avustaja Aluetiedottaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri
Osastosihteeri EU-neuvoja, projektiavustaja
Toimistosihteeri Verkkosihteeri, viestityssihteeri

Liite 3

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.3.2020 LUKIEN
Asemapaikka Kerroin
Hongkong Shanghai 1,500
Geneve Peking Soul Tokio 1,450
Bern Oslo Ramallah Tel Aviv 1,400
Singapore 1,350
Kööpenhamina Reykjavik 1,300
New York 1,250
Bangkok Beirut Los Angeles 1,200
Abu Dhabi Tukholma Washington 1,150
Berliini Bryssel Canberra Dublin Moskova Ottawa Pariisi 1,100
Abuja Addis Abeba Dar es Salaam Haag Jakarta Lima Lontoo Nairobi Riad Rooma Strasbourg Wien 1,050
Ateena Hanoi Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila Maputo New Delhi Nikosia Petroskoi Pietari Riika São Paulo Tallinna Teheran 1,000
Bagdad Bogota Brasília Kairo Kiova Pristina Rabat Santiago de Chile Zagreb 0,950
Budapest Damaskos Praha Pretoria Varsova Vilna 0,900
Alger Ankara Belgrad Buenos Aires Bukarest Kathmandu Mexico Murmansk Nur-Sultan Sofia Windhoek Yangon 0,850
Kabul Lusaka Minsk Tunis 0,800
Liite 9: ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.