Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

75/2020

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 5 luvun 6 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Lainasopimusten ehdot

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua talletussuojarahaston ja talletuspankin välistä lainaa koskevassa sopimuksessa on noudatettava seuraavia ehtoja:

1) talletuspankin on siirrettävä lainasumma talletussuojarahastolle viimeistään neljäntenä arkipäivänä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa koskevasta Rahoitusvakausviraston päätöksestä;

2) lainalle maksetaan rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston luvassa määrätty korko;

3) lainalle ei anneta vakuutta;

4) velkojalle ei makseta palkkiota eikä kuluja;

5) velkoja ei saa käyttää lainasopimukseen perustuvaa saatavaansa liittymis-, talletussuoja- eikä ylimääräisen talletussuojamaksunsa kuittaamiseen;

6) sopimukseen perustuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, lainasopimuksessa on noudatettava seuraavia lainan takaisinmaksua koskevia ehtoja:

1) lainan takaisinmaksu on aloitettava viimeistään yhden vuoden kuluttua siitä, kun talletussuojarahaston varat ovat saavuttaneet rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 3 §:ssä säädetyn vähimmäistason;

2) lainaa voidaan Rahoitusvakausviraston harkinnan mukaan maksaa takaisin myös ennenaikaisesti;

3) laina on maksettava takaisin vähintään kerran vuodessa tehtävinä lyhennyksinä tai Rahoitusvakausviraston harkinnan mukaan tätä useammin;

4) lainan takaisinmaksu ei saa vaarantaa talletussuojarahaston varojen vähimmäistason säilymistä eikä talletussuojarahaston muiden velvoitteiden täyttämistä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2020

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Erityisasiantuntija
Nina Santaharju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.