66/2020

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 87/2016, jäljempänä ministeriöiden välinen sopimus) 2 artiklan nojalla Suomen ja Venäjän osapuolet ovat Lappeenrannassa 29 päivänä tammikuuta 2020 allekirjoittaneet pöytäkirjan, jonka mukaisesti ne ovat sopineet muutoksista ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin.

2 §

Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin pöytäkirjan mukaisesti tehtävät määräysten muutokset ovat voimassa asetuksena.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2020.

(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenne- ja viestintävirastosta)
(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenne- ja viestintä- virastosta) (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 15/2020)

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Liikenneneuvos
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.