42/2020

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavasta valtion korvauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 68 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1214/2019:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 68 a §:ssä tarkoitettujen lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta ja hallinnoinnista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille maksettavasta valtion korvauksesta.

2 §
Korvaus lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta

Valtion korvauksena Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille maksetaan:

1) suppeasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta 1 053 euroa;

2) vaativasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta 1 974 euroa;

3) erittäin vaativasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta 2 632 euroa.

3 §
Korvaus suullisesta kuulemisesta

Valtion korvausta voidaan maksaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille kustannuksista, jotka aiheutuvat tuomioistuimen kutsuman lääketieteellisen asiantuntijan suullisesta kuulemisesta tuomioistuimessa.

Asiantuntijan valmistautumisesta suulliseen kuulemiseen ja kuulemisesta tuomioistuimessa voidaan maksaa korvausta 73 euroa tunnilta. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään 16 tunnilta oikeudenkäyntiä kohden.

Valtion korvausta voidaan maksaa suullisesta kuulemisesta asiantuntijalle aiheutuneista matkakustannuksista.

4 §
Korvaus lausuntopyyntöjen ja lausuntojen hallinnoinnista

Valtion korvausta maksetaan Pohjois Savon sairaanhoitopiirille:

1) niistä lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen hallinnoinnista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jotka voivat aiheutua lausuntojen käsittelystä, asiantuntijoille jakamisesta, asiantuntijoiden hankkimisesta ja palkkioiden maksamisesta;

2) 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin liittyvistä yleiskustannuksista;

3) asiantuntijaryhmän yhteistyöhön liittyvistä järjestelyistä aiheutuneista kustannuksista;

4) muista kuin 1–3 kohdassa tarkoitetuista, erikseen perustelluista toimintaan liittyvistä kustannuksista.

5 §
Korvausten hakeminen

Korvaushakemuksessa tulee ilmoittaa:

1) laadittujen lausuntojen määrä ja vaativuus;

2) suulliseen kuulemiseen valmistautumiseen ja osallistumiseen käytetyt tunnit, asiantuntijoiden määrä ja matkakustannukset oikeudenkäyntiä kohden;

3) hallinnointiin liittyvät henkilöstökustannukset henkilöstöryhmittäin;

4) hallinnointiin liittyvät yleiskustannukset;

5) palkkioiden maksatukseen liittyvät kustannukset;

6) asiantuntijaryhmän yhteisyöhön liittyvistä erityisistä järjestelyistä aiheutuneet kustannukset;

7) muut kuin 2–6 kohdassa tarkoitetut, erikseen perustellut ja eritellyt toimintaan liittyvät kustannukset.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Anne Ilkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.