4/2020

Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2020

Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan välillä

Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 2 momentin, 19 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Maskun kunnasta siirretään Nousiaisten kuntaan seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja rekisteriyksiköiden osat:

Kokonaan kiinteistö 481-406-2-56 Marjanummi ja osa rekisteriyksiköstä 481-895-0-2010 Nousiainen-Lieto yhdystie.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa kuntarakennelain 53 §:n 3 momentin nojalla hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.